Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Zmarł prof. dr inż. Marek Jaczewski

Z żalem informujmy, że 24 września 2017 r. zmarł prof. Marek Jaczewski, wybitny specjalista z zakresu wysokich napięć, prekursor pomiarów przepięć dynamicznych oraz prac pod napięciem w kraju.
Prof. Marek Jaczewski był aktywnym przedstawicielem PKWSE na forum CIGRE.  W latach 1976- 1992 pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu CIGRE, afiliowanego wówczas przy Instytucie Energetyki. Następnie był  jednym z członków Komitetu Założycielskiego niezależnego według prawa polskiego stowarzyszenia, który do czasu zarejestrowania PKWSE w 1994 r., sprawował funkcję jego tymczasowego zarządu.

W latach 80-tych ub. wieku prof. Jaczewski był przedstawicielem PKWSE w Komitecie Studiów 33 Przepięcia, był też autorem i współautorem publikacji i referatów na Sesje CIGRE. Za swoje zaangażowanie uhonorowany został tytułem „CIGRE Distinguished Member”.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org