Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Komitety Studiów

Zagadnienia merytoryczne podejmowane przez CIGRE dotyczą następujących głównych obszarów wiedzy: planowanie i prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego; projektowanie, budowa, utrzymanie sprawności technicznej i wycofywanie z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o różnych poziomach napięcia oraz źródeł wytwórczych; ochrona systemu elektroenergetycznego; urządzenia telekomunikacyjne i zdalnego sterowania; systemy informatyczne. Wymienione zagadnienia wraz z pozostałymi, dotyczącymi kwestii środowiskowych, organizacyjnych, rynkowych i regulacyjnych, są przedmiotem badań ekspertów skupionych w 16 Komitetach Studiów.

Symbol Nazwa Komitetu Studiów Przedstawiciel PKWSE w kadencji 2022-2024
A1 Elektryczne maszyny wirujące Mariusz Mazur
A2 Transformatory i dławiki Piotr Mański
A3 Aparatura dla sieci przesyłowych i rozdzielczych Ewa Wiśniewska
B1 Kable Aleksandra Rakowska
B2 Linie napowietrzne Krzysztof Lenarczyk
B3 Stacje i instalacje elektryczne Sławomir Samek
B4 Energoelektronika i systemy DC Krzysztof Madajewski
B5 Automatyka i zabezpieczenia Marcin Lizer
C1 Ekonomia i rozwój systemów elektroenergetycznych Maksymilian Przygrodzki
C2 Sterowanie i praca systemów elektroenergetycznych Michał Izdebski
C3 Oddziaływanie środowiskowego systemów elektroenergetycznych Maria Sacha
C4 Wydajność techniczna systemów elektroenergetycznych Piotr Rzepka
C5 Rynki energii elektrycznej i regulacja Andrzej Midera
C6 Rozproszone źródła energii i aktywne sieci rozdzielcze Jan Smoter
D1 Materiały i nowoczesne techniki badawcze Marcin Szewczyk
D2 Systemy informatyczne i telekomunikacja Jan Piotrowski

Podstawowym sposobem funkcjonowania CIGRE jest działalność grup roboczych powoływanych w ramach Komitetów Studiów. To właśnie na poziomie grup roboczych dokonuje się tworzenie i wymiana wiedzy, informacji, doświadczeń oraz współpraca między ekspertami z całego świata. Obecnie w strukturach CIGRE działa aktywnie ponad 200 grup roboczych (Working Group – WG) angażując w prace ponad 2 500 ekspertów z całego świata. Wynikiem prac grup roboczych są broszury techniczne stanowiące kompendium aktualnej wiedzy na temat danego zagadnienia. Streszczenia broszur zamieszczane są w wydawanym dwumiesięczniku ELECTRA.

Czytaj więcej

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org