Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Kontakt

Adres do korespondencji:

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

tel. 22 345-13-13, 601-200-330
fax 22 836-63-63
e-mail: pkwse@ien.com.pl

Sekretarz:

Marcin Lizer
tel. 602 410 734
e-mail: marcin.lizer@siemens.com

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org