Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

XVIII Międzynarodowa Konferencja „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE’17

W dniach 07-09.06.2017 r., w Jastrzębiej Górze, odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” (APE’17), organizowana przez Politechnikę Gdańską. Konferencja objęta była patronatem PKWSE. Tematyka konferencji obejmowała aktualne problemy
i zagadnienia związane z działaniem systemów elektroenergetycznych, zarówno pod kątem technicznym, ekonomicznym jak i formalno-prawnym.

Materiały konferencyjne dostępne są na stronie internetowej Konferencji http://eia.pg.edu.pl/ape.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org