Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Walne Zebranie

14 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w okresie od 29.05.2019 r. do 13.06.2023 r., określiło kierunki działalności stowarzyszenia, wybrało Radę Zarządzającą i Komisję Rewizyjną.

Do Rady Zarządzającej zostali wybrani:

  • Sławomir Samek – przewodniczący,
  • Stanisław Pokora – wiceprzewodniczący,
  • Marek Florkowski, Michał Izdebski, Wojciech Lubicki, Maksymilian Przygrodzki, Aleksandra Rakowska, Jacek Wańkowicz, Paweł Warczyński – członkowie.

Rada powołała sekretarza w osobie Jacka Jemielity.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  • Marcin Jakóbik, Krzysztof Lenarczyk i Zbigniew Sowa.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org