Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Rejestracja on-line udziału w sesji 2021

10 marca 2021 r. uruchomiona została platforma on-line do rejestracji udziału w Sesji 2021. Jednocześnie przypominamy, że członkowie PKWSE mogą rejestrować się wyłącznie za pomocą platformy.

Osoby zainteresowane udziałem w Sesji zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie internetowej CIGRE https://session.cigre.org/.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org