Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Opłaty członkowskie 2023-2024

Na podstawie art. 14 oraz art. 20 pkt 1 lit. g statutu, Rada Zarządzająca ustaliła wysokość opłat członkowskich na lata 2023-2024:

  • dla członka zwyczajnego (I) – 700 zł
  • dla członka zwyczajnego (II) inżyniera w wieku do 35 roku życia – 350 zł przez okres 2 lat
  • dla członka zwyczajnego, którego podstawowym miejscem pracy jest wyższa uczelnia – 500 zł
  • dla członka wspierającego IA – firmy zatrudniającej 500 lub więcej pracowników –13 000 zł
  • dla członka wspierającego IB – firmy zatrudniającej do 500 pracowników – 9 000 zł
  • dla członka wspierającego – instytutu naukowo-badawczego – 7 000 zł
  • dla członka wspierającego – uczelni (II) – 4 250 zł.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org