Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa „Transformator’17”

W dniach 9-11 maja 2017 r. w Toruniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa „Transformator’17”. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) oraz TJ/H2b Analytical Services, Inc. Patronem honorowym konferencji było CIGRE. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z eksploatacją, monitoringiem i diagnostyką transformatorów energetycznych, zakłóceniami w ich pracy oraz innowacyjnymi rozwiązaniami ich konstrukcji.

Materiały oraz informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej www.transformator.ptpiree.pl.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org