Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Jubileuszowa Sesja CIGRE 2021

W 2021 roku CIGRE obchodzi stulecie istnienia. Chociaż pandemia COVID-19 nie sprzyja świętowaniu, rok ten jest wyjątkowy dla naszej organizacji i chcielibyśmy celebrować jubileusz z całą społecznością Członków CIGRE, oczywiście z zachowaniem obowiązujących w tym czasie wymogów bezpieczeństwa.

Sesja 2021 będzie miała charakter hybrydowy – planowana jest zarówno w formie tradycyjnej sesji w Paryżu, jak i w formie zdalnej. Takie podejście pozwoli zainteresowanym na wzięcie udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, mimo że sytuacja pandemiczna może uniemożliwić przyjazd części uczestników do Paryża.

Zapraszamy do odwiedzenia poniższych adresów internetowych:

Niezależnie od powyższych informacji zapraszamy – w razie potrzeby – do kontaktu bezpośredniego z naszym sekretariatem (pkwse@ien.com.pl) lub z sekretarzem (marcin.lizer@siemens.com).

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org