Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

48. Sesja CIGRE

Podsumowanie 48. Sesji CIGRE zostało opublikowane w numerze 3/2021 czasopisma „Energetyka”.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org