Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Zmiany w Radzie Zarządzającej

W dniu 21 lutego 2017 r., Rada Zarządzająca PKWSE przyjęła rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady złożoną przez prof. Jacka Wańkowicza oraz rezygnację z funkcji sekretarza złożoną przez Adama Sobczyka.

Na nowego przewodniczącego Rada wybrała Sławomira Samka, a na sekretarza powołała Marcina Lizera.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org