Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Walne Zebranie

29 maja 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w okresie od 10.06.2015 r. do 28.05.2019 r., określiło kierunki działalności stowarzyszenia, wybrało Radę Zarządzającą i Komisję Rewizyjną.

Do Rady Zarządzającej zostali wybrani:
Sławomir Samek – przewodniczący,
Krzysztof Madajewski – wiceprzewodniczący,
Marek Florkowski, Wojciech Lubicki, Jan Piotrowski, Stanisław Pokora, Aleksandra Rakowska, Jacek Wańkowicz, Paweł Warczyński – członkowie.

Rada powołała Sekretarza w osobie Marcina Lizera.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Aleksander Gul, Krzysztof Lenarczyk i Zbigniew Sowa.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org