Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Sesje CIGRE 2020-2021

W związku z pandemią Covid-19, w latach 2020-2021, planowane są dwie Sesje CIGRE:

  • E-sesja 2020 odbędzie się w dniach od 24 sierpnia do 3 września 2020 r.
  • Sesja 2021 (tradycyjna) przewidziana jest w dniach 20-25 sierpnia 2021 r., w Paryżu. Sesji towarzyszyć będzie wystawa techniczna.

Szczegółowe informacje na temat obydwu wydarzeń dostępne są na stronie internetowej CIGRE w zakładce Events/Cigre Session FAQ.

Opłata za udział w e-Sesji 2020 i Sesji 2021 będzie wynosiła:
967 euro dla członków CIGRE
1196 euro dla osób niebędących członkami CIGRE
190 euro dla osób towarzyszących

Opłata za udział w e-Sesji 2020:
100 euro dla członków CIGRE
200 euro dla osób niebędących członkami CIGRE

Na początku czerwca br. zostanie uruchomiona platforma, za pomocą której będzie można dokonać rejestracji udziału w sesjach.
Odrębna rejestracja udziału w Sesji 2021 zostanie uruchomiona na początku przyszłego roku, ale w tym przypadku CIGRE nie gwarantuje utrzymania wysokości opłat określonych powyżej.
Osoby, które już dokonały rejestracji i wniosły opłatę, będą miały prawo udziału w obydwu Sesjach.
W przypadku rezygnacji będzie możliwe odzyskanie należności bez potrąceń.
Przypominamy, że członkowie CIGRE z Polski mogą rejestrować się tylko za pomocą platformy. Nie ma możliwości rejestracji za pośrednictwem PKWSE.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie internetowej CIGRE.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org