Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Sesja CIGRE 2022

Sesja CIGRE 2022 odbędzie się w formie stacjonarnej, w Palais des Congrès w Paryżu, w dniach 28 sierpnia – 2 września 2022 r.

Sesji towarzyszyć będzie wystawa techniczna.

W ramach Sesji odbędą się tradycyjnie:

  • sesje plenarne poszczególnych Komitetów Studiów
  • sesja plakatowa prezentująca ponad 950 nowych artykułów
  • sześć warsztatów dotyczących najistotniejszych zagadnień branżowych
  • szesnaście szkoleń
  • różne imprezy towarzyskie.

Dla osób, które nie mogą wziąć osobistego udziału w Sesji, możliwe będą opcje zdalnego dostępu cyfrowego.

Aktualny program Sesji

Sesja przebiegać będzie zgodnie z rygorystycznymi protokołami Covid.  Osoby zainteresowane udziałem w Sesji zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie https://session.cigre.org/covid-19-information

Zgłoszenia udziału w Sesji dokonywać można bezpośrednio poprzez uruchomioną już platformę rejestracyjną https://registrations.cigre.org

Zapraszamy.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org