Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

47. Sesja CIGRE

Podsumowanie 47. Sesji Generalnej CIGRE zostało opublikowane w numerze 3/2019 czasopisma „Energetyka”.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org