PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Walne Zebranie Członków PKWSE

10 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w okresie od 12.05.2011 r. do 09.06.2015 r., określiło kierunki działalności stowarzyszenia, wybrało Radę Zarządzającą i Komisję Rewizyjną.

Do Rady Zarządzającej zostali wybrani:
Jacek Wańkowicz – przewodniczący,
Krzysztof Madajewski – wiceprzewodniczący,
Marek Florkowski, Wojciech Lubicki, Jan Piotrowski, Aleksandra Rakowska, Sławomir Samek, Grzegorz Tomasik, Paweł Warczyński – członkowie.

Rada powołała Sekretarza w osobie Adama Sobczyka.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Halina Argasińska, Marcin Lizer i Edward Ziaja.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org