PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Spotkanie po 47. Sesji CIGRE

W dniach 26-31 sierpnia 2018 r., w Paryżu, odbyła się 47. Sesja CIGRE. Zgodnie z wieloletnią tradycją, jej zasadniczą częścią były spotkania dyskusyjne szesnastu Komitetów Studiów oraz ich Grup Roboczych.

W celu przedstawienia przebiegu Sesji, w dniu 13 grudnia 2018 r., w Warszawie, odbędzie się ogólnopolskie zebranie posesyjne.

Program zebrania

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia w sekretariacie PKWSE, e-mail: pkwse@ien.com.pl, do dnia 4 grudnia br.

Zapraszamy.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org