Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Opłaty członkowskie

Na podstawie art. 14 oraz art. 20 pkt 1 lit. g statutu, Rada Zarządzająca ustaliła wysokość opłat członkowskich na lata 2019-2020:

  • dla członka zwyczajnego (I) – 620 zł
  • dla członka zwyczajnego (II) inżyniera w wieku do 35 roku życia – 260 zł przez okres 2 lat
  • dla członka zwyczajnego, którego podstawowym miejscem pracy jest wyższa uczelnia – 380 zł
  • dla członka wspierającego (I) – 7000 zł
  • dla członka wspierającego – instytutu naukowo-badawczego – 5250 zł
  • dla członka wspierającego – uczelni (II) – 3500 zł.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org