PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Opłaty członkowskie

Na podstawie art. 14 oraz art. 20 pkt 1 lit. g statutu, Rada Zarządzająca ustaliła wysokość opłat członkowskich na 2016 rok:

  • dla członka zwyczajnego (I) – 580 zł
  • dla członka zwyczajnego (II) – 200 zł przez okres 2 lat
  • dla członka zwyczajnego, którego podstawowym miejscem pracy jest wyższa uczelnia – 350 zł
  • dla członka wspierającego (I) – 6500 zł
  • dla członka wspierającego – instytutu naukowo-badawczego – 4700 zł
  • dla członka wspierającego – uczelni (II) – 3250 zł.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org