PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Opłaty członkowskie

Na podstawie art. 14 oraz art. 20 pkt 1 lit. g statutu, Rada Zarządzająca ustaliła wysokość opłat członkowskich na 2017 rok:

  • dla członka zwyczajnego (I) – 590 zł
  • dla członka zwyczajnego (II) – 250 zł przez okres 2 lat
  • dla członka zwyczajnego, którego podstawowym miejscem pracy jest wyższa uczelnia – 360 zł
  • dla członka wspierającego (I) – 6700 zł
  • dla członka wspierającego – instytutu naukowo-badawczego – 5000 zł
  • dla członka wspierającego – uczelni (II) – 3350 zł

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org