Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Międzynarodowe Kolokwium Komitetu Studiów A2 CIGRE

W dniach 1-6 października 2017 r. w Krakowie odbyło się Międzynarodowe Kolokwium Komitetu Studiów A2 CIGRE poświęcone zagadnieniom transformatorów energetycznych. Tematami preferowanymi kolokwium były:

  1. diagnostyka akustyczna i wibracyjna transformatorów i dławików,
  2. diagnostyka i niezawodność komponentów transformatorów i dławików,
  3. innowacyjne rozwiązania dla transportu i instalacji transformatorów i dławików.

W Kolokwium wzięło udział 160 uczestników z 30 krajów. W trzech sesjach tematycznych wygłoszono 40 referatów. Każdą z sesji otwierał dedykowany Keynote Speaker, który wprowadzał uczestników w klimat i tematykę sesji. Osobny dzień poświęcono na wygłoszenie 5 tutoriali o tematyce transformatorowej. Podczas kolokwium odbyły się również spotkania grup roboczych Komitetu Studiów A2 CIGRE. Uczestnicy zwiedzili także kopalnię soli w Wieliczce oraz Elektrownię Szczytowo- Pompową Porąbka Żar.

Informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej www.cigrecracow2017.com. Materiały konferencyjne dostępne są dla członków CIGRE na portalu www.e-cigre.com.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org