PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Kontakt

Adres do korespondencji:

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

tel. 22 836-40-81
fax 22 836-63-63
e-mail: pkwse@ien.com.pl

Sekretarz:

Adam Sobczyk
tel. 22 242-11-54
e-mail: adam.sobczyk@pse.pl

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org