PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Kontakt

Adres do korespondencji:

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

tel. 22 836-40-81, 601-200-330
fax 22 836-63-63
e-mail: pkwse@ien.com.pl

Sekretarz:

Marcin Lizer
tel. 503-091-736
e-mail: marcin.lizer@ien.com.pl

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org