PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Komitety Studiów

Zagadnienia merytoryczne podejmowane przez CIGRE dotyczą następujących głównych obszarów wiedzy: planowanie i prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego; projektowanie, budowa, utrzymanie sprawności technicznej i wycofywanie z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o różnych poziomach napięcia oraz źródeł wytwórczych; ochrona systemu elektroenergetycznego; urządzenia telekomunikacyjne i zdalnego sterowania; systemy informatyczne. Wymienione zagadnienia wraz z pozostałymi, dotyczącymi kwestii środowiskowych, organizacyjnych, rynkowych i regulacyjnych, są przedmiotem badań ekspertów skupionych w 16 Komitetach Studiów.

Symbol Nazwa Komitetu Studiów Przedstawiciel PKWSE w kadencji 2016-2018
A1 Elektryczne maszyny wirujące Dariusz Gurazdowski
A2 Transformatory Janusz Osadnik
A3 Aparatura wysokonapięciowa Sławomir Samek
B1 Kable Sławomir Noske
B2 Linie napowietrzne Piotr Wojciechowski
B3 Stacje elektroenergetyczne Piotr Mański
B4 Układy prądu stałego wysokiego napięcia i urządzeń energoelektronicznych Michał Kosmecki
B5 Automatyka i zabezpieczenia
C1 Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego Grzegorz Tomasik
C2 Sterowanie i prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego Jacek Jemielity
C3 Wpływ systemu elektroenergetycznego na środowisko Wojciech Lubicki
C4 Zagadnienia techniczne systemu Maksymilian Przygrodzki
C5 Rynki energii elektrycznej i regulacja Konrad Purchała
C6 Systemy rozdzielcze i wytwarzanie rozproszone Andrzej Kąkol
D1 Materiały i nowoczesne techniki badawcze Marek Florkowski
D2 Systemy informatyczne i telekomunikacja Tomasz Szudejko

Podstawowym sposobem funkcjonowania CIGRE jest działalność grup roboczych powoływanych w ramach Komitetów Studiów. To właśnie na poziomie grup roboczych dokonuje się tworzenie i wymiana wiedzy, informacji, doświadczeń oraz współpraca między ekspertami z całego świata. Obecnie w strukturach CIGRE działa aktywnie ponad 200 grup roboczych (Working Group – WG) angażując w prace ponad 2 500 ekspertów z całego świata. Wynikiem prac grup roboczych są broszury techniczne stanowiące kompendium aktualnej wiedzy na temat danego zagadnienia. Streszczenia broszur zamieszczane są w wydawanym dwumiesięczniku ELECTRA.

Czytaj więcej

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org