PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Kolokwium Komitetu Studiów CIGRE A2 Transformatory

Doroczne spotkanie Komitetu Studiów CIGRE A2 Transformatory odbędzie się w Krakowie, w dniach 1-6 października 2017 r.

Czytaj więcej

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org