PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Kolokwium Komitetu Studiów B5 Zabezpieczenia i automatyka

W dniach 11-15 września 2017 r. w Auckland, w Nowej Zelandii, odbędzie się Kolokwium Komitetu Studiów B5 (Zabezpieczenia i automatyka) CIGRE. Podczas kolokwium poruszane będą następujące tematy:

  1. Systemy oparte na standardzie IEC61850 – wymagania dla projektowania i obsługi.
  2. Problemy układów zabezpieczeń w nowoczesnych systemach z odnawialnymi źródłami energii oraz układami jej magazynowania.
  3. Wpływ starzenia się urządzeń na działanie układów zabezpieczeń.

Ponadto, w ramach kolokwium, odbędzie się też wystawa techniczna.

Szczegółowe informacje na temat Kolokwium oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.cigreauckland2017.org.nz/cigre-b5-colloquium/.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org