Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Kolokwium Komitetu Studiów B5 w Tromso

Zainteresowanych udziałem w Kolokwium Komitetu Studiów B5 w Tromso zachęcamy do rejestracji poprzez stronę: www.cigreb5tromsoe2019.com
Wczesna rejestracja kończy się 30 marca br.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem: mette@xtenso.no

Uwaga:

  1. Zakończenie kolokwium przewidywane jest w czwartek; posiedzenie B5 w piątek przeznaczone jest dla członków i obserwatorów KS B5, przewodniczących WG i zaproszonych osób.
  2. Członkowie grupy roboczej zobowiązani są również do rejestracji udziału za pośrednictwem strony internetowej. Możliwa będzie wówczas rezerwacja hotelu – bez wnoszenia opłaty konferencyjnej.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org