Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

en

Contact

Address for correspondence:

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

tel. +48 22 345-13-13, +48 601-200-330
fax +48 22 836-63-63
e-mail: pkwse@ien.com.pl

Secretary:

Marcin Lizer
tel. +48 602-410-734
e-mail: marcin.lizer@siemens.com

See website - www.cigre.org