Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

48. Sesja CIGRE

48. Sesja CIGRE odbędzie się w Paryżu, w dniach 23-28 sierpnia 2020 r.  PKWSE – jako Polski Komitet Narodowy CIGRE – ma prawo zgłoszenia trzech referatów na Sesję i może ubiegać się o dodatkowe zgłoszenia, w przypadku uznania ich przez Komitety Studiów za szczególnie interesujące.

Prosimy zatem o zgłaszanie propozycji referatów w postaci streszczeń obejmujących minimum 500 słów, wskazanie tematu wybranego, którego referat dotyczy oraz podanie adresu głównego autora. Zalecane jest aby streszczenia były opracowane w języku angielskim i według wzoru stosowanego w CIGRE w latach ubiegłych.

Propozycje referatów powinny być przesłane do sekretariatu PKWSE (e-mail: pkwse@ien.com.pl) w terminie do 25 maja 2019 r.

Tematy wybrane 48. Sesji CIGRE
Wzór streszczenia

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org