PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

47. Sesja CIGRE

47. Sesja CIGRE odbędzie się w Paryżu w dniach 26-31 sierpnia 2018 r. PKWSE – jako Polski Komitet Narodowy CIGRE – ma prawo zgłoszenia trzech referatów na Sesję i może ubiegać się o dodatkowe zgłoszenia referatów, w przypadku uznania ich przez Komitety Studiów za szczególnie interesujące.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów w postaci streszczeń obejmujących minimum 500 słów lub – w miarę możliwości – pełnych tekstów, wskazanie tematu wybranego, którego referat dotyczy oraz podanie adresu głównego autora. Zalecane jest aby streszczenia były opracowane w języku angielskim i według wzoru stosowanego w CIGRE w latach ubiegłych.

Propozycje referatów powinny być zgłoszone do sekretariatu PKWSE (e-mail: pkwse@ien.com.pl) w terminie do 20 maja 2017 r.

Wykaz tematów wybranych 47. Sesji CIGRE
Wzór streszczenia

Czytaj więcej o 47. sesji CIGRE

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org