PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

46. Sesja CIGRE

Spotkanie po 46. Sesji CIGRE

W dniach 21-26 sierpnia 2016 r. odbyła się w Paryżu kolejna, 46. Sesja CIGRE. Zgodnie z wieloletnią tradycją, jej zasadniczą częścią były spotkania dyskusyjne szesnastu Komitetów Studiów oraz ich Grup Roboczych.

W celu przedstawienia przebiegu 46. Sesji CIGRE serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim zebraniu posesyjnym, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r., w godz. 11.00-15.00, w siedzibie Polskiej Grupy Energetycznej w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, w sali konferencyjnej „0”.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w sekretariacie PKWSE (e-mail: pkwse@ien.com.pl) – w terminie do 2 grudnia 2016 r.

Przewidywany program spotkania – pobierz

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org